• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen

Taalposter 4F (A3-formaat)

Prijs
€9,45

Wat moeten leerlingen weten en kunnen op het gebied van taal en rekenen? Sinds april 2010 zijn er in de wet doelen geformuleerd voor verschillende niveaus op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen.

APS-Taal begeleidt veel scholen in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo op het gebied van taalonderwijs en taalbeleid. De begeleiding is onder meer gericht op het ontwikkelen van taalbeleid, het verbeteren van de lees-, schrijf-, of spreekvaardigheid in de school, de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen taal, voortgang en toetsing, aandacht voor taal in alle vakken en de rol van taal in toetsen.

Ook verkrijgbaar:

De niveaubeschrijvingen voor taal betreffen de volgende domeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid, met de drie subdomeinen; gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
  • Leesvaardigheid, met de twee subdomeinen; lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten.
  • Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten.
  • Begrippenlijst en taalverzorging. In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en leraren nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde schriftelijke taalproductie, met name spelling.

Deze aanbieding is geldig tot 1 januari 2023, op=op. 

Taal
Plaats in winkelwagen

Details

Taalposter 4F (A3-formaat)
  • Gewicht 0,018 Kg

Gerelateerde producten