• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen
Samen opleiden & professionaliseren

Datum: 24 januari 2023

Leergang Wijze Lessen

Op basis van het boek ‘Wijze Lessen’ voorziet het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van de Thomas More Hogeschool in België (ExCEL) zowel in vormingen op aanvraag voor scholen als in een online leergang die als geheel of per bouwsteen kan gevolgd worden.

Vormingen op aanvraag:
Op school komen leerlingen voortdurend in contact met het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. De didactische keuzes die de leraar maakt zijn van groot belang in dit leerproces en bepalen in sterke mate de duurzaamheid van het leren. Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar.
Om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten, geven wij vormingen met veel interactie en praktische, direct in de klas toepasbare, voorbeelden.

Praktische informatie:
Voor wie: leraren, directieleden, schoolbesturen, beleidsmedewerkers en coördinatoren, leerlingenbegeleiders, pedagogische begeleidingsdiensten, CLB-teams.
Duur: standaard geven we vormingen van 3 uur, maar het is ook mogelijk om vormingen van 1,5 uur of een hele dag te boeken.
Zowel live als online mogelijk.
Meer informatie of een vorming aanvragen: neem een kijkje op onze website of contacteer ons via [email protected].

Online leergang (basisonderwijs of secundair onderwijs):
Meer dan ooit hebben we nood aan sterke didactische competenties. Met goede lessen kunnen we de (eventuele) opgelopen leervertraging bij onze leerlingen ombuigen en de hele klas optimale kansen bieden om bij te leren. We kennen ook de recepten hiervoor, ze bestaan immers al decennia lang en hebben hun effectiviteit wereldwijd al ruimschoots bewezen. In deze online leergang, op basis van het boek Wijze Lessen, kun je je verdiepen in effectief lesgeven en dit op een flexibele manier en op je eigen tempo.

Je kan zowel de volledige leergang volgen (waarbij naast de wetenschappelijke inzichten die aan de grondslag liggen van Wijze Lessen, op elke bouwsteen dieper wordt ingegaan) als kiezen voor een of meerdere van de bouwstenen.

Praktische informatie:
Voor wie: leraren lager of secundair onderwijs
Duur: de volledige leergang wordt twee jaar voor je open gesteld (in totaal ongeveer 60 uur taakbelasting). Als je voor een afzonderlijke bouwsteen kiest, blijft deze een half jaar beschikbaar (in totaal ongeveer 4 uur taakbelasting).
Meer informatie of je inschrijven: neem een kijkje op onze website of contacteer ons via [email protected].