• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen

Algemene voorwaarden

Kan ik een bestelling zonder kosten retourneren?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst bij Ten Brink Uitgevers te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Hiervoor heb je geen opgave van redenen nodig. Zorg ervoor dat het artikel nog in de in de originele staat bevindt én, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij je om de geleverde toebehoren te bewaren. Wil je retourneren? Dan verzoeken wij je om gebruik te maken van dit formulier.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Ten Brink Uitgevers niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.
Het retouradres is:
Ten Brink Uitgevers
Antwoordnummer 17
7940 VB Meppel

Als je je bestelling terugstuurt, ontvang je alle betalingen van ons terug. Het gaat dan om betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering). Je ontvangt de betaling in elk geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In elk geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor een terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen aan ons terug te zenden of te overhandigen, niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als je gebruik maakt van ons antwoordnummer ben je verplicht om de retournering via PostNL te laten verlopen. Maak je gebruik van een andere vervoerder dan komen de kosten voor eigen rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Mocht je vraag niet beantwoord zijn dan verzoeken we je contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zijn telefonisch te bereiken op 085 273 63 67. Een mail sturen kan ook: [email protected].