• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen

Jos de Mulder

Jos de Mulder is onderwijs- en organisatiesocioloog. Hij is ruim tien jaar inspecteur van het onderwijs geweest en heeft de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs beoordeeld.

In gesprekken met leraren, schoolleiders en besturen heeft hij steeds geprobeerd de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren. Het belang van de leerlingen en hun recht op goed onderwijs is hierbij zijn drijfveer geweest. Het bevorderen van een brede ontwikkeling van leerlingen loopt als een rode draad door zijn werkzame leven. Goed onderwijs moet de kinderen van de 21ste eeuw in staat stellen hun talenten en bekwaamheden zo veel mogelijk te ontwikkelen. Het bieden van echt gelijke kansen vindt hij daarbij een voorwaarde.