• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen

Algebra voor leerlingen van 12-16

Voor de lerarenopleiding
Prijs
€18,95

Dit boek, dat bedoeld is voor gebruik op de 2e graads lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, gaat over het leerstofgebied Algebra voor leerlingen van 12 tot 16 jaar.

Het boek is bedoeld als werkboek. Elke paragraaf bevat een aantal opdrachten. Soms zijn de opdrachten gericht op het (wiskundig) niveau van de student. Dat is dan vrijwel altijd bedoeld als instap in de problematiek. Vaak moet er in schoolboeken worden gekeken om verdere mogelijkheden te zien en te beoordelen. Daarnaast geeft het boek een beeld van de schoolalgebra en enige theorie over het leren van algebra. Verdere verdieping kan bereikt worden met de literatuur aan het eind van elk hoofdstuk.

Inzicht krijgen in de vakdidactiek van de schoolalgebra veronderstelt dat de cursisten zelf voldoende boven de leerstof staan en ook ervaring hebben met het verzorgen van algebraonderwijs. Daarom is het boek vooral geschikt voor studenten in jaar 3 van de opleiding, eventueel in jaar 2. Het verdient aanbeveling het boek vaker op de opleiding aan bod te laten komen: in cursusvorm, bij bespreking stageproblemen, bij vakdidactisch onderzoek, etc.

Het boek is zo geschreven dat ook gedeelten eruit kunnen worden gekozen ter nadere bestudering. Het onderwerp ‘algebra’ is vanouds een beweeglijk onderwerp. Het kent vele facetten en is een belangrijk onderwerp van discussie als het gaat om de visie op wiskunde en wiskundeonderwijs. Dit boek gaat in op veel van die facetten, met name op de ontwikkelingen, de inhouden en de didactiek van het algebraonderwijs.

HBO
Plaats in winkelwagen

Details

Algebra voor leerlingen van 12-16
  • Gewicht 0,439 Kg
  • ISBN 169 620 810 0000
  • Boek 162 pagina's, softcover

Gerelateerde producten