• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen

Meetkunde

herziene versie 2020
Prijs
€17,95

Dit boek voor de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde gaat over het meetkundeonderwijs.

Het geeft een overzicht van de aspecten van meetkundeonderwijs, de leerlijnen en doelen. Ook worden enkele didactische modellen en leertheorieèˆn besproken die speciaal voor meetkundeonderwijs van belang zijn. Verder is het een praktisch boek en bevat het veel voorbeelden en didactische aanwijzingen bij meetkundeonderwerpen die in het VO en MBO aan bod komen. Het boek is bedoeld als inspiratie bij de voorbereiding van meetkundelessen voor studenten van de lerarenopleidingen, docenten en vakdidactici die hun lessen (opnieuw) gaan vormgeven en als naslagwerk.

HBO
Plaats in winkelwagen

Details

Meetkunde
  • ISBN: 978 907 786 6641
  • Boek: 204 pagina's, softcover

Gerelateerde producten