• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen
Nieuwsberichten

Datum: 19 oktober 2022

Ken je leerling

Lesgeven is meer dan louter lesstof uitdragen. Het vraagt om voortdurend een vinger aan de pols houden: Komt de stof over en maakt elke leerling zich die eigen?

En wat hebben ze nodig om verder te groeien? Leraren blijken dat soms moeilijk te vinden. Ze zien en signaleren veel, maar hebben behoefte aan een kader om ook gericht te handelen. De meeste methodetoetsen of leerlingvolgsystemen bieden daarvoor te weinig handvatten. Leerlingen in beeld krijgen is geen administratieve klus, het vraagt om gericht informatie verzamelen, duiden, en vervolgens zo handelen dat het leerlingen verder helpt. Het vraagt ook om inzicht in (concepten over) toetsing en de plek daarvan in onderwijs. Dit boek ondersteunt leraren en schoolleiders om observaties, data en toetsen gericht in te zetten en daarmee het leerproces en de kansen van alle leerlingen te bevorderen.

Bekijk hier de webinar van Ken je leerling.

Om in beeld te krijgen wat je leerling begrijpt en kan, heb je meer dan één toetsvorm nodig. Summatief én formatief, van een methodetoets tot een gesprekje. Hoe ontdek je welke vorm geschikt is voor wat je wilt weten? Lees hier het volledige artikel.