• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen
Lerende professional aan het woord

Datum: 2 februari 2022

Lerende professional aan het woord

Ik kan wel zeggen dat de master Gedragsspecialist voor mij als kleuterjuf een ‘gamechanger’ is geweest. Waar ik voorheen na de knutselles de mooiste werkjes aan de klas liet zien, laat ik nu vooral de resultaten zien waarbij ik kinderen heb zien doorzetten en fouten maken.

Ingrid den Hollander: ‘durven doen’, daar gaat het om!

Kleuters zelf laten vertellen over hun leerproces en hoe iets uiteindelijk toch gelukt is, maakt dat ze zich in een leeromgeving ontwikkelen waarin iets durven doen vanzelfsprekend is.

Samen met een vriendin van de pabo ben ik in 2015 gestart met deze master. Na 19 jaar voor de klas als kleuterjuf, kon ik wel wat uitdaging gebruiken. Tussen studenten die net van de pabo kwamen, voelden wij ons wel ‘de oudjes’. Niet alleen theoretisch, maar ook digitaal viel er voor ons veel te leren. Daar stond tegenover dat ik heel enthousiast werd van alle literatuur die we moesten lezen. Ik koppelde wat ik las direct terug naar mijn dagelijkse praktijk en kreeg hier enorm veel energie van. Vaak kocht ik zelf nog allerlei andere boeken die als aanrader in de les genoemd werden. Ik kon er geen genoeg van krijgen.

Mijn studiegenoten hadden regelmatig stress van de opleiding. Ondanks dat ik bijna fulltime werkte, merkte ik dat ik er vooral heel veel plezier aan beleefde. Dat wil niet zeggen dat ik alles in één keer haalde. Toen ik las over de wereldberoemde psychologe Carol Dweck en de kracht van mindset vielen er puzzelstukjes op zijn plaats. Ze schrijft in haar boeken over iets ‘nóg niet kunnen’ in plaats van iets ‘niet kunnen’ en over de growth en fixed mindset. Ik herkende veel kenmerken van de growth mindset: ik durf uitdagingen aan te gaan, fouten te maken, kan doorzetten, durf hulp te vragen en geniet van alle nieuwe dingen die ik leer. Ik wil de kinderen in mijn klas ook deze growth mindset meegeven.

Ook de Britse onderwijsexpert James Nottingham heeft mij enorm geïnspireerd. Hij stimuleert het aangaan van uitdagingen om beter te worden. Hij beschrijft met zijn ‘leerkuil’ de processen die je doorloopt wanneer je een uitdaging aangaat als je iets nieuws leert. Ik leer kinderen nu dat je iets ‘moeilijks’ kunt zien als een uitdaging, om er beter in te kunnen worden. Dat doorzetten en hulp vragen daarbij essentieel zijn en fouten maken erbij hoort. Door te durven doen, word je beter in dingen.

Bij ons op school implementeren we nu de kindgesprekken in ons jaarrooster. We hechten veel belang aan deze gesprekken, omdat we hopen dat kinderen leren om zelf de baas te zijn van hun eigen leerproces. Wij geloven erin dat je zo de beste versie van jezelf kunt worden. Door de kinderen in de klas regelmatig te vertellen over mijn eigen fouten, probeer ik een rolmodel te zijn voor de kinderen. Je hoeft echt niet altijd hoog te vliegen om je bestemming te bereiken, fladderen is ook goed.

Om nog meer kinderen, leerkrachten, ouders en therapeuten kennis te laten maken met de groeitaal, heb ik een prentenboek geschreven. Marijke ten Cate heeft hierbij prachtige ondersteunende illustraties gemaakt. Het boek heet Diede durft! en het gaat over ‘durven doen’. Door te durven doen en succes te ervaren, krijgen kinderen naast vertrouwen ook zelfvertrouwen. Ik gun kinderen kansen om fouten te mogen maken en het daarna opnieuw te proberen, om zo nieuwe dingen te kunnen leren. En door zelf te ‘durven doen’, ligt straks het prentenboekje in de winkel. Hoe bijzonder is dat?!

Ingrid den Hollander is leerkracht en intern begeleider op Kindcentrum Stadskwartier in Meppel. Ze volgde van 2015-1017 de Master educational needs Gedragspecialist op Windesheim Zwolle en heeft daarna de Post HBO Intern Begeleider gedaan bij Bureau Meesterschap Assen.