• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen

Datum: 23 december 2021

NIEUW: Leer ze rekenen

Samen met taal en lezen vormt rekenen het fundament onder het curriculum van de basisschool. Rekenen is een taal apart die leerlingen zich moeten eigen maken, namelijk de taal van getallen, hoeveelheden en patronen.

Uit internationaal vergelijkingsonderzoek blijkt dat Nederland relatief weinig sterke rekenaars kent en dat de meeste scholen en leraren weinig prestatiegericht zijn. Dit boek helpt de resultaten van leerlingen evidence informed te verbeteren.

Over hoe je rekenen het best kunt onderwijzen, bestaat in Nederland al jaren discussie. Dit boek gaat voorbij aan deze strijd, en kijkt wat decennia aan onderzoek ons vertellen over hoe kinderen leren rekenen en wat goed rekenonderwijs is. Dat staat los van de vraag of je nu meer traditioneel georiƫnteerd bent of meer realistisch. De artikelen in dit boek zijn onomstreden en zullen leraren en leerlingen verder helpen.