• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen

Rekenen

Voor de lerarenopleiding
Prijs
€23,95

Dit boek voor de 2e graads lerarenopleiding wiskunde gaat over het leerstofgebied rekenen, en legt een basis voor het lesgeven in wiskunde en rekenen op het VO en MBO. Het boek is bedoeld als werkboek. Elke paragraaf bevat een aantal opdrachten. Soms zijn de opdrachten gericht op het reken-wiskundig niveau van de student.

De doelen van dit boek zijn:

  • Beschikken over voldoende rekenvaardigheid;
  • Kennis hebben van de rekenleerstof van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo;
  • Kennis hebben van het leren van rekenen;
  • Kennis hebben van het onderwijzen van rekenen.

Dit boek draagt bij aan een zodanige toerusting van toekomstige docenten dat zij in hun praktijk verantwoorde inhoudelijke en didactische keuzes kunnen maken. Dit impliceert eveneens het kunnen innemen van een door kennis onderbouwd standpunt. Dit betekent bijvoorbeeld dat docenten op de hoogte zijn van verschillende didactische aanpakken met de mogelijke voor- en nadelen daarbij. Voor een gedegen scholing is een vervolg op dit boek vereist, bijvoorbeeld in de vorm van een minor of reken-specialisatie.

HBO
Plaats in winkelwagen

Details

Rekenen
  • Gewicht 0,746 Kg
  • Boek 222 pagina's, softcover

Gerelateerde producten