• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen
Samen opleiden & professionaliseren

Datum: 10 januari 2023

Booster Kiezen voor Gelijke kansen

Herkent u zich in een of meer van de volgende vragen?

  • Wat kan ik doen om ongelijke kansen aan te pakken op school en in de klas?
  • Met welke knelpunten op mijn school kan ik het beste beginnen?
  • Hoe kunnen wij als team beter omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas?
  • Hoe kan ik met mijn team ervoor zorgen dat de leerlingen meer centraal komen te staan in plaats van de leerstof?

In de ‘boosterworkshop’ KIEZEN VOOR GELIJKE KANSEN komen o.a. deze vragen aan bod en verkennen we samen met u welke strategieën en acties voor uw situatie het meest toepasbaar zijn.

Deze booster is bedoeld voor schoolleiders, IB-ers en afdelingsleiders (PO en VO)

Prijs voor een dagdeel: € 395,- inclusief het boek ‘Kiezen voor Kansen’ en BTW, maximaal 20 deelnemers.
Datum: woensdag 22 maart 2023
Waar? Amersfoort

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Begeleiders: Cilia Born en Jos de Mulder (auteurs van het boek Kiezen voor kansen).

Aanmelding: per mail bij Bureau Born : [email protected]