• Vakliteratuur voor onderwijsprofessionals
  • Veilig winkelen
Samen opleiden & professionaliseren

Datum: 5 december 2022

Passend onderwijs

Onderwijszorgarrangementen zijn een middel voor het leveren van extra ondersteuning en voor het realiseren van onderwijs op maat.

Maar waarover hebben we het als we spreken over een onderwijszorgarrangement? In de praktijk zien we dat dit op verschillende manieren ingevuld, kijk alleen al naar de verschillende benamingen van arrangementen (kansklas, plusklas, opmaatgroep, trajectklas…). De grote vraag is: hoe kan je als intern begeleider het meest effectief werken met onderwijszorgarrangementen in jouw schoolorganisatie?

Simone Sarphatie, auteur van Wat nou passend onderwijs?! 4 pijlers ter versterking van het fundament, heeft een workshop/expertmeeting ontwikkeld. Deze workshop introduceert een aanpak voor het ontwikkelen, begeleiden en monitoren van onderwijsarrangementen. Aan de orde komen de kritische succesfactoren voor onderwijsarrangementen en hoe deze de pijlers vormen in het fundament van de extra ondersteuning. Welke aspecten zijn van invloed op de kwaliteit van een arrangement. En wat heb je er als intern begeleider aan om deze scherp te hebben voor je eigen onderwijspraktijk.

Voor wie?

  • Intern begeleiders
  • Zorgcoördinatoren
  • Zorgondersteuners in het po en vo die zijn betrokken bij het ontwikkelen en monitoren van onderwijszorgarrangementen.  

Na de theorie – een globale doorloop van het handboek met praktijkvoorbeelden – gaan we hierover met elkaar in gesprek. Ook maken de deelnemers aan de hand van een checklijst, een globale live-scan van het eigen of beoogde onderwijsarrangement. Lees hier meer.

Ben je geïnteresseerd in deze workshop? Neem dan contact met ons op. We zullen dan in overleg met jou en Simone een datum plannen voor de workshop.